Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Live View Display

Nustatoma, ar ekrane rodyti vaizdus, pakeistus naudojant ekspozicijos kompensavimo, baltos spalvos balanso, [Creative Style] arba [Picture Effect] efektus.

  1. MENU (Custom Settings) → [Live View Display] → norimas nustatymas.

Išsami meniu elementų informacija

Setting Effect ON (numatytasis nustatymas):
Pateikiama „Live View“ peržiūra – vaizdas, panašus į gaunamą pritaikius visus nustatymus. Šis nustatymas naudingas, kai fotografuodami norite peržiūrėti nuotraukas „Live View“ ekrane.

Setting Effect OFF:
Rodoma „Live View“ peržiūra be ekspozicijos kompensavimo, baltos spalvos balanso, [Creative Style] ar [Picture Effect] efektų. Naudodami šį nustatymą galite lengvai peržiūrėti vaizdo kompoziciją.
„Live View“ peržiūra visada pateikiama atitinkamo šviesumo, net režimu [Manual Exposure].

Pastaba

  • Kai nustatytas vaizdų fiksavimo režimas [Intelligent Auto], [Superior Auto], [Sweep Panorama], [Movie] arba [Scene Selection], [Live View Display] negalima nustatyti kaip [Setting Effect OFF].
  • Kai [Live View Display] nustatyta kaip [Setting Effect ON], gali būti sudėtinga peržiūrėti kompoziciją, nes „Live View“ peržiūra gali būti per tamsi arba per šviesi. Jei taip nutiktų, nustatykite [Live View Display] kaip [Setting Effect OFF]. Kai [Live View Display] nustatyta kaip [Setting Effect OFF], nuotraukos šviesumas neatitiks rodomo „Live View“ ekrane.

Patarimas

  • Naudojant atskirą blykstę, pvz., studijos blykstę, ir nustačius kai kuriuos užrakto greičio nustatymus, „Live View“ peržiūra gali būti tamsi. Kai [Live View Display] nustatyta kaip [Setting Effect ON], „Live View“ peržiūra pateikiama šviesi, kad galėtumėte lengvai peržiūrėti kompoziciją.