Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

e-Front Curtain Shut.

Elektroninio priekinės uždangos užrakto funkcija sutrumpina užrakto paleidimo vėlavimo laiką.

  1. MENU (Custom Settings) → [e-Front Curtain Shut.] → norimas nustatymas.

Išsami meniu elementų informacija

On (numatytasis nustatymas):
Naudojama elektroninio priekinės uždangos užrakto funkcija.

Off:
Nenaudojama elektroninio priekinės uždangos užrakto funkcija.

Pastaba

  • Kai fotografuojate dideliu užrakto greičiu esant pritvirtintam didelio diametro objektyvui, gali atsirasti besidubliuojančių išsiliejusių vietų, tai priklauso nuo objekto ir fotografavimo sąlygų. Tokiais atvejais nustatykite funkciją kaip [Off].
  • Kai naudojate kito gamintojo (įskaitant „Minolta“ / „Konica-Minolta“) objektyvą, šį elementą nustatykite kaip [Off]. Jei šią funkciją nustatysite kaip [On], nebus nustatyta tinkama ekspozicija arba vaizdo ryškumas bus nevienodas.