Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Kelių pasirinktų vaizdų naikinimas

Galite panaikinti kelis pasirinktus vaizdus.

  1. MENU(Playback) → [Delete] → norimas nustatymas.

Išsami meniu elementų informacija

Multiple Img.:
Panaikinami pasirinkti vaizdai.

1. Pasirinkite naikintinus vaizdus ir valdymo ratuko centre paspauskite . Žymimajame laukelyje pateikiamas ženklas . Jei norite atšaukti pasirinkimą, pašalinkite ženklą dar kartą paspausdami .

2. Norėdami panaikinti kitus vaizdus pakartokite 1 veiksmą.

3. MENU [OK] → paspauskite centrinį mygtuką .

All in this Folder:
Panaikinami visi pasirinkto aplanko vaizdai.
All with this date:
Panaikinami visi pasirinkto laikotarpio vaizdai.