Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Specify Printing

Galite iš anksto nurodyti, kuriuos atminties kortelėje saugomus vaizdus norėsite spausdinti vėliau.

Ant nurodytų vaizdų bus rodoma piktograma (spausdinimo užsakymas). DPOF reiškia „Digital Print Order Format“.
  1. MENU (Playback) → [Specify Printing] → norimas nustatymas.

Išsami meniu elementų informacija

Multiple Img.:
Pasirenkami spausdintini vaizdai.

(1) Pasirinkite vaizdą ir paspauskite centrinį valdymo ratuko mygtuką . Žymimajame laukelyje pateikiamas ženklas . Jei norite atšaukti pasirinkimą, panaikinkite ženklą paspausdami .

(2) Norėdami spausdinti kitus vaizdus pakartokite 1 veiksmą.

(3) MENU[OK] → centrinis mygtukas .

Cancel All:
Išvalomi visi DPOF ženklai.

Print Setting:
Galite nustatyti, ar spausdinti datą DPOF ženklais pažymėtuose vaizduose.

(1) Skiltyje [Date Imprint] pasirinkite [On] arba [Off][Enter].

Pastaba

  • Prie toliau nurodytų failų pridėti DPOF ženklų pridėti negalima:
    • filmų;
    • RAW vaizdų.