Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Slide Show

Vaizdai nepertraukiamai atkuriami automatiškai.

  1. MENU(Playback) → [Slide Show] → norimas nustatymas.
  2. Pasirinkite [Enter].

Išsami meniu elementų informacija

Repeat:
Pasirinkus [On] vaizdai atkuriami be galo, pasirinkus [Off] (numatytasis nustatymas) skaidrių demonstravimas baigiamas, kai po sykį atkuriami visi vaizdai.

Interval:
Pasirenkamas vaizdų pateikimo intervalas iš [1 Sec], [3 Sec] (numatytasis nustatymas), [5 Sec], [10 Sec] ar [30 Sec].

Kaip išjungti skaidrių demonstravimą nesulaukus pabaigos

  • Norėdami baigti skaidrių demonstravimą, paspauskite mygtuką MENU. Skaidrių demonstravimo pristabdyti negalima.

Patarimas

  • Skaidrių demonstravimą aktyvinti galima, tik kai [View Mode] nustatyta kaip [Date View] arba [Folder View(Still)].