Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Vaizdų peržiūra „BRAVIA Sync“ funkciją palaikančiame TV

HDMI kabeliu (parduodamas atskirai) prijungę šį gaminį prie TV, palaikančio „BRAVIA Sync“ funkciją, galite valdyti gaminį TV nuotolinio valdymo pultu.

  1. Išjunkite šį gaminį ir TV.
  2. Naudodami HDMI kabelį (parduodamas atskirai) prijunkite gaminio HDMI mikrokontaktą prie TV HDMI lizdo.

  3. Įjunkite TV ir perjunkite įvestį.
  4. Įjunkite šį gaminį.
  5. MENU(Setup) → [CTRL FOR HDMI] → [On].
  6. Paspauskite TV nuotolinio valdymo pulto mygtuką SYNC MENU ir pasirinkite norimą režimą.

Pastaba

  • SYNC MENU operacijas galima atlikti tik naudojant TV, palaikančius „BRAVIA Sync“ funkciją. Išsamios informacijos žr. prie TV pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
  • Jei gaminį per HDMI jungtį prijungus prie kito gamintojo TV ir valdant TV nuotolinio valdymo pultu jis atlieka nepageidaujamus veiksmus, pasirinkite MENU(Setup) → [CTRL FOR HDMI][Off].