Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Demo Mode

Kai fotoaparatas tam tikrą laiką nenaudojamas, funkcija [Demo Mode] automatiškai pateikia (demonstruoja) atminties kortelėje įrašytus filmus.

Įprastai pasirinkta [Off].

  1. MENU(Setup) → [Demo Mode] → norimas nustatymas.

Išsami meniu elementų informacija

On:
Demonstracinis filmų atkūrimas pradedamas automatiškai, jei gaminys nenaudojamas maždaug minutę. Atkuriami tik apsaugoti AVCHD formato filmai.
Nustatykite peržiūros režimą kaip [AVCHD View] ir apsaugokite seniausios įrašymo datos ir laiko filmo failą.

Off (numatytasis nustatymas):
Nedemonstruojama.

Pastaba

  • Šis nustatymas galimas, tik kai gaminys prijungtas naudojant AC-PW20 AC adapterį (parduodamas atskirai).
  • Net pasirinkus [On], demonstruoti nepradedama, jei atminties kortelėje nėra filmų failų.
  • Pasirinkus [On], neperjungiama į energijos taupymo režimą.