Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

USB Connection

Pasirenkamas tinkamas kiekvieno prie šio gaminio prijungto kompiuterio arba USB įrenginio prijungimo per USB būdas.

  1. MENU(Setup) → [USB Connection] → norimas nustatymas.

Išsami meniu elementų informacija

Auto (numatytasis nustatymas):
Automatiškai nustatomas „Mass Storage“ arba MTP ryšys, atsižvelgiant į norimą prijungti kompiuterį arba kitus USB įrenginius. „Windows 7“ arba „Windows 8“ kompiuteriai prijungiami naudojant MTP ir galima naudoti unikalias jų funkcijas.

Mass Storage:
Užmezgamas „Mass Storage“ ryšys tarp šio gaminio, kompiuterio ir kitų USB įrenginių.

MTP:
Užmezgamas MTP ryšys tarp šio gaminio, kompiuterio ir kitų USB įrenginių. „Windows 7“ arba „Windows 8“ kompiuteriai prijungiami naudojant MTP ir galima naudoti unikalias jų funkcijas. Jei naudojate kompiuterį, kuriame veikia kitokia operacinė sistema („Windows Vista“, „Mac OS X“), paleidžiamas automatinio paleidimo vediklis, o šio gaminio įrašymo aplanke esančios nuotraukos importuojamos į kompiuterį.

PC Remote:
Galima valdyti gaminį kompiuteryje naudojant funkciją „Remote Camera Control“. Galite fotografuoti, išsaugoti vaizdus kompiuteryje ir t. t.

Pastaba

  • Jei sistemoje „Windows 7“ arba „Windows 8“ nerodomas ekranas „Device Stage“*, pasirinkite [USB Connection] nustatymą [Auto].

* „Device Stage“ yra meniu ekranas, kuriame galima valdyti prijungtus įrenginius, pvz., kamerą („Windows 7“ arba „Windows 8“ funkcija).