Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Date/Time Setup

Iš naujo nustatomi data ir laikas.

  1. MENU(sąranka) → [Date/Time Setup] → norimas nustatymas.

Išsami meniu elementų informacija

Daylight Savings:
Pasirenkamas vasaros laiko nustatymas [On] / [Off].

Date/Time:
Nustatomi data ir laikas.

Date Format:
Pasirenkamas datos ir laiko rodymo formatas.