Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

File Number

Nustatoma, kaip priskirti failų numerius įrašytiems vaizdams.

  1. MENU(Setup) → [File Number] → norimas nustatymas.

Išsami meniu elementų informacija

Series (numatytasis nustatymas):
Net pakeitus įrašymo paskirties aplanką arba atminties kortelę, numeriai ir toliau bus priskiriami failams nuosekliai.
(Jei naujoje atminties kortelę yra failas, kurio numeris didesnis už naujausio vaizdo failo, bus priskirtas viena verte didesnis numeris.)

Reset:
Kai failas įrašomas naujame aplanke, numeracija nustatoma iš naujo ir failams priskiriami numeriai pradedant nuo „0001“.
(Jei įrašymo aplanke yra failas, priskiriamas numeris, viena verte didesnis už didžiausią numerį.)