Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

WPS Push

Jei prie jūsų prieigos taško pateikiamas WPS mygtukas, galite lengvai užregistruoti prieigos tašką šiame gaminyje paspausdami WPS mygtuką.

  1. MENU(Wireless) → [WPS Push].
  2. Paspauskite norimo užregistruoti prieigos taško WPS mygtuką.

Pastaba

  • [WPS Push] veikia tik tada, jei nustatytas prieigos taško saugos nustatymas WPA arba WPA2 ir jei prie prieigos taško pateikiamas WPS mygtukas. Jei nustatytas saugos nustatymas WEP arba prie prieigos taško nėra WPS mygtuko, naudokite [Access Point Set.].
  • Jei reikia informacijas apie galimas naudoti funkcijas ir prieigos taško nustatymus, žr. prieigos taško naudojimo instrukciją arba kreipkitės į prieigos taško administratorių.
  • Ryšio gali nepavykti užmegzti dėl įvairių aplinkos veiksnių, pvz., dėl medžiagos, iš kurios pagamintos sienos, jei tarp gaminio ir prieigos taško yra kliūtis arba jei ryšys yra silpnas. Tokiu atveju padėkite gaminį į kitą vietą arba atneškite jį arčiau prieigos taško.