Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Pastabos apie maitinimo elementų pakuotę

Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas

 • Prieš pirmą kartą naudodami gaminį įkraukite maitinimo elementą (pridėtas).
 • Įkrauta maitinimo elementų pakuotė laikui bėgant išsikrauna, net jei nėra naudojama. Kiekvieną kartą prieš naudodami gaminį įkraukite maitinimo elementų pakuotę, kad visada būtumėte pasiruošę fotografuoti.
 • Maitinimo elementų pakuotę galite įkrauti net tada, jei ji nėra visiškai iškrauta. Galite naudoti nevisiškai įkrautą maitinimo elementų pakuotę.
 • Jei įkrovimo lemputė mirksi ir krovimas nutraukiamas įpusėjus krauti, išimkite maitinimo elementų pakuotę ir iš naujo jį įdėkite.
 • Rekomenduojame maitinimo elementų pakuotę krauti kambario temperatūroje nuo 10 °C iki 30 °C (nuo 50 °F iki 86 °F). Esant kitai temperatūrai maitinimo elementų pakuotės gali nepavykti tinkamai įkrauti.
 • Jei gaminį prijungsite prie nešiojamojo kompiuterio, kuris neprijungtas prie maitinimo šaltinio, nešiojamojo kompiuterio maitinimo elemento energija gali išsekti. Jei kraunate gaminio maitinimo elementą prijungę prie nešiojamojo kompiuterio, nepalikite gaminio prijungto per ilgai.
 • Kai gaminys prijungtas prie kompiuterio per USB kabelį, neįjunkite ir nepaleiskite kompiuterio iš naujo, nesuaktyvinkite kompiuterio, jei jis veikia miego režimu, ir neišjunkite kompiuterio. Tai padarę galite sugadinti gaminį. Prieš atlikdami pirmiau nurodytus veiksmus atjunkite gaminį nuo kompiuterio.
 • Negarantuojame, kad pavyks įkrauti, jei naudojate pačių sukonstruotą arba modifikuotą kompiuterį.

Visiško įkrovimo laikas

Naudojant kintamosios srovės adapterį (pridedamas) įkraunama per maždaug 310 min. Per anksčiau nurodytą įkrovimo laiką visiškai iškrauta maitinimo elementų pakuotė įkraunama esant 25 °C (77 °F) temperatūrai. Krovimo trukmė gali būti ilgesnė, atsižvelgiant į naudojimo sąlygas ir aplinkybes.

Efektyvus maitinimo elementų pakuotės naudojimas

 • Esant žemai temperatūrai maitinimo elemento energija išsenka greičiau. Taigi, vėsioje vietoje maitinimo elementų pakuotės energijos užtenka trumpesniam laikui. Kad maitinimo elementas veiktų ilgiau, rekomenduojame įdėti maitinimo elementų pakuotę į kišenę, esančią arčiau jūsų kūno, kad jis sušiltų, ir įdėkite jį į gaminį prieš pradėdami fotografuoti. Jei kišenėje yra metalinių daiktų, pvz., raktų, būkite atsargūs, kad neįvyktų trumpasis jungimas.
 • Jei dažnai naudosite blykstę arba priartinimo funkciją, maitinimo elementų pakuotės energija greitai išseks.
 • Rekomenduojame turėti atsarginių maitinimo elementų pakuočių ir prieš fotografuojant padaryti keletą bandomųjų nuotraukų.
 • Saugokite maitinimo elementų pakuotę nuo vandens. Maitinimo elementų pakuotė neatspari vandeniui.
 • Nepalikite maitinimo elementų pakuotės itin karštose vietose, pvz., automobilyje arba tiesioginėje saulės šviesoje.
 • Jei maitinimo elementų pakuotės kontaktų sritis nešvari, gali nepavykti įjungti gaminio arba gali nepavykti tinkamai įkrauti maitinimo elementų pakuotės. Tokiu atveju minkštu audiniu arba medvilniniu krapštuku švelniai nuvalykite dulkes nuo maitinimo elemento kontaktų srities.

Maitinimo elemento energijos lygio indikatorius

 • Ekrane rodomas maitinimo elemento energijos lygio indikatorius.

   

  A: Maitinimo elementas įkrautas

  B: Maitinimo elemento energija išsekusi

 • Maždaug po minutės pateikiamas teisingas maitinimo elemento energijos lygio indikatorius.
 • Esant tam tikroms veikimo arba aplinkos sąlygoms maitinimo elemento energijos lygio indikatoriaus informacija gali būti netiksli.
 • Jei ekrane nerodoma likusi maitinimo elemento veikimo trukmė paspauskite mygtuką DISP (rodymo nustatymas), kad ji būtų rodoma.

Kaip laikyti maitinimo elementų pakuotę

 • Kad išlaikytumėte maitinimo elementų pakuotės eksploatacines savybes, visiškai jį įkraukite ir naudodami gaminį visiškai iškraukite bent kartą per metus. Laikykite maitinimo elementų pakuotę vėsioje, sausoje vietoje.
 • Jei norite iškrauti maitinimo elementų pakuotę, įjunkite gaminyje skaidrių demonstravimo režimą ir palikite jį, kol išseks energija.
 • Prieš nešdamiesi maitinimo elementų pakuotę ar palikdami ją saugojimo vietoje, būtinai įdėkite ją į plastikinį maišelį, kad neišteptumėte kontaktų srities ir apsaugotumėte nuo trumpojo jungimo bei sąlyčio su metaliniais daiktais ir pan.

Maitinimo elementų veikimo trukmė

 • Maitinimo elementų veikimo trukmė ribota. Jei daug kartų arba ilgai naudosite tą patį maitinimo elementą, jo eksploatacinės savybės laikui bėgant suprastėja. Jei maitinimo elementų pakuotės veikimo trukmė pasidarė labai trumpa, tikriausiai laikas pakeisti ją nauja.
 • Maitinimo elementų pakuotės veikimo trukmė priklauso nuo laikymo, naudojimo ir aplinkos, kuriame naudojamas gaminys, sąlygų.