Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas

  • Pridėtas kintamosios srovės adapteris yra skirtas šiam gaminiui. Nejunkite jo prie kitų elektroninių įrenginių. Kitaip galite sugadinti įrenginius.
  • Naudokite originalų „Sony“ kintamosios srovės adapterį.
  • Jei kraunant mirksi gaminio įkrovimo lemputė, išimkite kraunamą maitinimo elementų pakuotę ir iš naujo įdėkite ją į gaminį. Jei įkrovimo lemputė vėl mirksi, gali būti, kad maitinimo elementų pakuotė yra sugedusi arba įdėta kitokio tipo maitinimo elementų pakuotė. Patikrinkite, ar įdėta nurodyto tipo maitinimo elementų pakuotė.
    Jei įdėta tinkama maitinimo elementų pakuotė, išimkite ir pakeiskite ją nauja arba kita, tada patikrinkite, ar naujai įdėta maitinimo elementų pakuotė kraunama tinkamai. Jei naujai įdėtas maitinimo elementas kraunamas tinkamai, gali būti, kad anksčiau įdėtas maitinimo elementas yra nebetinkamas.
  • Jei įkrovimo lemputė mirksi, net kai kintamosios srovės adapteris prijungtas prie gaminio ir elektros lizdo, tai reiškia, kad krovimas laikinai sustabdytas ir jis veikia budėjimo režimu. Krovimas sustabdomas ir automatiškai įjungiamas budėjimo režimas, jei temperatūra yra už rekomenduojamos darbinės temperatūros ribų. Kai pasiekiama tinkama krauti aplinkos temperatūra, vėl pradedama krauti ir užsidega įkrovimo lemputė. Rekomenduojame maitinimo elementų pakuotę krauti kambario temperatūroje nuo 10 °C iki 30 °C (nuo 50 °F iki 86 °F).
  • Net jei fotografuojant ar atkuriant vaizdus su gaminiu naudojamas pridėtas kintamosios srovės adapteris, maitinimas iš elektros lizdo nėra tiekiamas. Jei naudosite kintamosios srovės adapterį AC-PW20 (parduodamas atskirai), fotografuojant arba atkuriant vaizdus maitinimas bus tiekiamas iš elektros lizdo.