Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Licencija

Pastabos dėl licencijos

Šiame gaminyje yra programinė įranga, kuri naudojama laikantis su programinės įrangos savininkais sudarytų licencijos sutarčių sąlygų. Minėtos programinės įrangos savininkų, kuriems priklauso autorių teisės, prašymu privalome jums pateikti toliau nurodytą informaciją. Perskaitykite toliau pateiktus skirsnius. Licencijos (anglų k.) yra įrašytos vidinėje gaminio atmintyje. Užmegzkite „Mass Storage“ ryšį tarp gaminio ir kompiuterio, kad galėtumėte perskaityti licencijos sąlygas, esančias aplanke PMHOME – LICENSE.

ŠIAM GAMINIUI PAGAL „AVC“ PATENTŲ PAKETO NUOSTATAS SUTEIKTA LICENCIJA, LEIDŽIANTI VARTOTOJUI ASMENINIAIS IR NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS

(i) UŽKODUOTI VAIZDO ĮRAŠUS PAGAL „AVC“ STANDARTO REIKALAVIMUS („AVC VIDEO“)
IR (ARBA)

(ii) DEKODUOTI „AVC“ VAIZDO ĮRAŠUS, KURIUOS UŽKODAVO VARTOTOJAS ASMENINIAIS TIKSLAIS IR (ARBA) KURIE BUVO ĮSIGYTI IŠ VAIZDO ĮRAŠŲ TEIKĖJO, KURIAM SUTEIKTA LICENCIJA TEIKTI „AVC“ VAIZDO ĮRAŠUS.

NESUTEIKIAMA JOKIA LICENCIJA IR NESUTEIKIAMA JOKIOS NUMANOMOS TEISĖS NAUDOTI KITAIS TIKSLAIS. PAPILDOMOS INFORMACIJOS GALIMA GAUTI IŠ „MPEG LA, L.L.C.“. ŽR. HTTP://WWW.MPEGLA.COM

GNU GPL / LGPL taikomoji programinė įranga

Gaminyje yra programinė įranga, kuriai taikoma toliau nurodyta GPL licencija (toliau vadinama GPL) arba LGPL licencija (toliau vadinama LGPL).
Tai reiškia, kad turite teisę pasiekti, modifikuoti ir platinti šios programinės įrangos pirminį programos tekstą pagal pateiktos GPL / LGPL licencijos sąlygas.

Pirminis programos tekstas pateikiamas svetainėje.

Galite jį atsisiųsti naudodami toliau nurodytą URL adresą.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Nesikreipkite į mus, jei turite klausimų dėl pirminio programos teksto turinio.

Licencijos (anglų k.) yra įrašytos vidinėje gaminio atmintyje. Užmegzkite „Mass Storage“ ryšį tarp gaminio ir kompiuterio, kad galėtumėte perskaityti licencijos sąlygas, esančias aplanke PMHOME – LICENSE.