Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Program Auto

Galima fotografuoti naudojant automatiškai sureguliuotą ekspoziciją (užrakto greitį ir diafragmos reikšmę).

Galite nustatyti fotografavimo funkcijas, pvz., [ISO].
  1. Nustatykite režimo rankenėlę ties P (Program Auto).
  2. Nustatykite norimus fotografavimo funkcijų nustatymus.
  3. Sureguliuokite fokusavimą ir fotografuokite objektą.

Programos keitimas

Galite pakeisti užrakto greičio ir diafragmos (F reikšmės) derinį pasukdami valdymo rankenėlę, nepakeisdami gaminio nustatytos atitinkamos ekspozicijos. Ši funkcija galima, kai nenaudojama blykstė.

  • Pasukus valdymo rankenėlę, P ekrane pasikeičia į P*.
  • Norėdami atšaukti programos keitimą, pasukite valdymo rankenėlę, kad sugrąžintumėte nustatymą P.

Pastaba

  • Atsižvelgiant į aplinkos šviesumą, programos keitimas gali būti nenaudojamas.
  • Nustatykite kitą nei P fotografavimo režimą arba išjunkite maitinimą, kad atliktą nustatymą atšauktumėte.
  • Kai pasikeičia šviesumas, pasikeičia ir diafragma (F reikšmė) bei užrakto greitis, tačiau keitimo lygis išlieka nepakitęs.