Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Movie

Norėdami įrašyti filmus, galite sureguliuoti užrakto greitį ar diafragmos reikšmę pagal norimus nustatymus. Taip pat prieš filmuodami galite patikrinti vaizdo kampą.

  1. Nustatykite režimo rankenėlę ties (Movie).
  2. MENU (Camera Settings) → [Movie] → norimas nustatymas.
    • Kai [Mode Dial Guide] nustatyta kaip [On], pakeitę režimo rankenėlės padėtį galėsite nustatyti norimus nustatymus.
  3. Norėdami pradėti įrašyti, spauskite mygtuką MOVIE.
    • Norėdami stabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite mygtuką MOVIE.

Išsami meniu elementų informacija

Program Auto.
Galima filmuoti naudojant automatiškai sureguliuotą ekspoziciją (užrakto greitį ir diafragmos reikšmę). Kitus nustatymus galima reguliuoti rankiniu būdu.

Aperture Priority:
Leidžia filmuoti sureguliavus diafragmos reikšmę rankiniu būdu.

Shutter Priority:
Leidžia filmuoti sureguliavus užrakto greitį rankiniu būdu.

Manual Exposure:
Galite filmuoti sureguliavę ekspoziciją (užrakto greitį ir diafragmos reikšmę) patys.