Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Baltos spalvos balanso braketavimas

Nufotografuojami trys vaizdai skirtingais atspalviais, atsižvelgiant į pasirinktus baltos spalvos balanso, spalvos temperatūros ir spalvos filtro nustatymus.

  1. MENU (fotoaparato nustatymai)[Drive Mode][WB bracket].
  2. Pasirinkite norimą režimą paspausdami valdymo ratuką dešinėn arba kairėn.

Išsami meniu elementų informacija

„White Balance Bracket: Lo“ (numatytasis nustatymas):
Įrašoma trijų vaizdų su nedideliais baltos spalvos balanso pakeitimais serija.
White Balance Bracket: Hi:
Įrašoma trijų vaizdų su dideliais baltos spalvos balanso pakeitimais serija.

Pastaba

  • Naudojant automatinės peržiūros funkciją, parodomas paskutinysis kadras.