Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Creative Style

Leidžiama pasirinkti norimą vaizdų apdorojimo būdą. Naudodami [Creative Style] galite reguliuoti ekspoziciją (užrakto greitį ir diafragmą), kitaip nei naudodami [Scene Selection], kurį pasirinkus ekspoziciją reguliuoja gaminys.

 1. MENU (Camera Settings) → [Creative Style] → norimas nustatymas.

Išsami meniu elementų informacija

Standard (numatytasis nustatymas):
Skirta įvairioms scenoms fotografuoti naudojant raiškius pereinamus atspalvius ir nuostabias spalvas.
Vivid:
Grynis ir kontrastas padidinami, kad būtų galima nufotografuoti įspūdingus spalvotų scenų ir objektų, pvz., gėlių, pavasario žalumynų, mėlyno dangaus ir vandenyno, vaizdus.
Neutral:
Grynis ir ryškumas sumažinami, kad būtų galima nufotografuoti prislopintų tonų vaizdus. Šis režimas taip pat tinka fiksuojant vaizdo medžiagą, skirtą modifikuoti kompiuteriu.
Clear:
Skirta naudoti fotografuojant aiškių tonų ir vaiskių spalvų vaizdus ryškioje šviesoje. Tinka naudoti fiksuojant šviesos spindulius.
Deep:
Skirta naudoti fotografuojant sodrių ir aiškių spalvų vaizdus. Tinka naudoti fiksuojant nejudančius objektus.
Light:
Skirta naudoti fotografuojant šviesių pirminių spalvų vaizdus. Tinka naudoti fiksuojant jaukiai šviesią aplinką.
Portrait:
Skirta naudoti fotografuojant švelnių tonų odos spalvą. Puikiai tinka naudoti fotografuojant portretus.
Landscape:
Grynis, kontrastas ir ryškumas padidinami, kad būtų galima nufotografuoti aiškius ir ryškius reginius. Nutolę peizažai taip pat matomi geriau.
Sunset:
Skirta naudoti fotografuojant nuostabiai raudoną saulėlydį.
Night Scene:
Kontrastas sumažinamas, kad būtų galima gauti nakties vaizdus.
Autumn leaves:
Skirta naudoti fotografuojant rudens vaizdus, paryškinamas kintančių lapų raudonis ir geltonis.
Black & White:
Skirta naudoti fotografuojant vientonius nespalvinius vaizdus.
Sepia:
Skirta naudoti fotografuojant vientonius tamsiai rusvus vaizdus.

[Contrast], [Saturation] ir [Sharpness] nustatymas

Galima reguliuoti kiekvieno [Creative Style] elemento [Contrast], [Saturation] ir [Sharpness].

Pasirinkite norimą nustatyti elementą paspausdami valdymo ratuko dešiniąją / kairiąją pusę, tada paspausdami valdymo ratuko viršutinę / apatinę pusę nustatykite vertę.

Contrast:
Kuo didesnė vertė pasirinkta, tuo labiau paryškinamas šviesos ir šešėlių skirtumas ir tuo labiau paveikiamas vaizdas.

Saturation:
Kuo didesnė vertė pasirinkta, tuo ryškesnė spalva. Kai pasirinkta mažesnė vertė, vaizdo spalvos tampa nuosaikios ir prislopintos.

Sharpness:
Reguliuojamas ryškumas. Kuo didesnė vertė pasirinkta, tuo labiau paryškinami kontūrai; kuo mažesnė vertė pasirinkta, tuo labiau išblukinami kontūrai.

Pageidautinų nustatymų registravimas (stiliaus laukas)

Norėdami užregistruoti pageidautinus nustatymus, pasirinkite šešis stiliaus laukus (kairėje esančius laukus su skaičiais ()). Tada paspausdami valdymo ratuko dešiniąją pusę pasirinkite norimus nustatymus.
Galite iškviesti tą patį stilių su šiek tiek kitokiais nustatymais.

Pastaba

 • [Standard] pasirenkamas naudojant toliau nurodytas funkcijas.
  • [Intelligent Auto]
  • [Superior Auto]
  • [Scene Selection]
  • [Picture Effect]
 • Kai [Creative Style] nustatytas kaip [Black & White] ar [Sepia], [Saturation] reguliuoti negalima.