Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Smile/Face Detect.

Aptinkami fotografuojamų žmonių veidai, sureguliuojamas fokusavimas, ekspozicija, blykstės nustatymai ir automatiškai apdorojamas vaizdas.

 1. MENU (Camera Settings) → [Smile/Face Detect.] → norimas nustatymas.

Išsami meniu elementų informacija

Off:
Funkcija [Face Detection] nenaudojama.

On (Regist. Faces) (numatytasis nustatymas):
Naudojant [Face Registration] užregistruoti veidai aptinkami pirmiau.

On:
Veidai aptinkami neteikiant pirmenybės užregistruotiesiems.

Smile Shutter:
Automatiškai aptinkama ir nufotografuojama šypsena.

Veido aptikimo funkcijos „Face Detection“ rėmelis

 • Kai gaminys aptinka veidą, parodomas pilkas veido aptikimo funkcijos „Face Detection“ rėmelis. Kai gaminys automatiškai sufokusuoja, veido aptikimo funkcijos „Face Detection“ rėmelis pabąla. Iki pusės nuspaudus užrakto mygtuką rėmelis tampa žalias.
 • Jei užregistravote kiekvieno veido pirmenybės tvarką naudodami funkciją [Face Registration], gaminys automatiškai pasirenka veidą, kurio pirmenybė svarbiausia, ir to veido aptikimo rėmelis tampa baltas. Kitų užregistruotų veidų veido aptikimo rėmeliai tampa purpuriniai.

Efektyvesnio šypsenų fiksavimo patarimai

 • Neužleiskite priekinių plaukų ant akių ir neprisimerkite.
 • Neuždenkite veido skrybėle, kauke, akiniais nuo saulės ir pan.
 • Stenkitės laikyti veidą priešais gaminį ir stovėti kuo tiesiau.
 • Šypsokitės plačiai, išsišiepę. Kai rodomi dantys, šypseną aptikti lengviau.
 • Paspaudus užrakto mygtuką, kai aktyvi funkcija „Smile Shutter“, gaminys nufotografuoja. Nufotografavęs gaminys grįžta į funkcijos „Smile Shutter“ režimą.

Patarimas

 • Kai [Smile/Face Detect.] nustatyta kaip [Smile Shutter], galite pasirinkti šypsenos aptikimo jautrumo lygį iš [On: Slight Smile], [On: Normal Smile] ir [On: Big Smile].

Pastaba

 • Negalima naudoti [Face Detection] su toliau nurodytomis funkcijomis.
  • Kai naudojamos kitos priartinimo funkcijos nei optinis priartinimas
 • Aptinkama iki aštuonių žmonių veidų.
 • Esant kai kurioms sąlygoms gaminys gali apskritai neaptikti veidų arba kitus objektus atsitiktinai atpažinti kaip veidus.
 • Jei gaminys negali aptikti veido, nustatykite šypsenos aptikimo jautrumą.
 • Jei įjungę funkciją [Smile Shutter] stebite veidą naudodami [Lock-on AF], šypsena aptinkama tik tame veide.