Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

4K nuotraukų atkūrimas

Su 4K raiška suderinamo per HDMI lizdą prijungto televizoriaus ekrane rodomos 4K raiškos nuotraukos.

  1. Išjunkite šį gaminį ir TV.
  2. Naudodami HDMI kabelį (parduodamas atskirai) prijunkite šio gaminio HDMI mikrokontaktą prie TV HDMI lizdo.

  3. Įjunkite TV ir perjunkite įvestį.
  4. Įjunkite šį gaminį.
  5. Atkurkite nuotrauką, tada paspauskite valdymo ratuką žemyn.
    Nuotrauka pateikiama 4K raiška.
    • Galite kurti nuotraukas 4K raiška pasirinkę MENU(Playback) → [4K Still Image PB][OK].

Pastaba

  • Šis meniu galimas tik naudojant 4K raišką palaikančius TV. Išsamios informacijos žr. TV naudojimo instrukcijoje.