Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Smart Remote Embedded

Galite išmaniuoju telefonu valdyti šį gaminį tarsi nuotolinio valdymo pultu ir fotografuoti. Valdant nuotoliniu būdu padarytos nuotraukos iš gaminio nusiunčiamos į išmanųjį telefoną. Išmaniajame telefone turi būti įdiegta programa „PlayMemories Mobile“.

  1. MENU → (Application) → [Application List][Smart Remote Embedded].
  2. Kai gaminys paruoštas ir jį galima prijungti, jame pateikiamas informacijos ekranas. Sujunkite išmanųjį telefoną ir gaminį vadovaudamiesi šia informacija.
    • Prisijungimo nustatymo metodą lemia išmanusis telefonas.

  3. Išmaniojo telefono ekrane patikrinkite vaizdo kompoziciją ir paspausdami išmaniojo telefono užrakto mygtuką (A) nufotografuokite vaizdą.
    • Mygtuku (B) pakeiskite nustatymus, pvz., [EV], [Self-Timer] ir [Review Check].

Pastaba

  • Naudojant gaminį pasirinkus [Smart Remote Embedded] įvesta prisijungimo informacija yra bendrinama su prisijungti galinčiu įrenginiu. Jei norite pakeisti įrenginį, kuriam leidžiama prisijungti prie gaminio, atlikdami toliau nurodytus veiksmus iš naujo nustatykite prisijungimo informaciją. MENU → (belaidis)[SSID/PW Reset]. Iš naujo nustatę prisijungimo informaciją dar kartą užregistruokite išmanųjį telefoną.
  • Atsižvelgiant į būsimus versijos naujinius ekrano pateikčių naudojimo procedūros gali būti pakeistos be įspėjimo.