Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Prekių ženklai

 • Toliau nurodyti ženklai yra „Sony Corporation“ registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai.
  , , „Memory Stick“, , „Memory Stick PRO“, , „Memory Stick Duo“, , „Memory Stick PRO Duo“, , „Memory Stick PRO-HG Duo“, , „Memory Stick XC-HG Duo“, , „Memory Stick Micro“, , „MagicGate“, „PhotoTV HD“, „InfoLITHIUM“, „PlayMemories Online“, „PlayMemories Online“ logotipas, „PlayMemories Home“, „PlayMemories Home“ logotipas, „PlayMemories Mobile“, „PlayMemories Mobile“ logotipas

     „PlayMemories Camera Apps“, „PlayMemories Camera Apps“ logotipas

     „Multi Interface Shoe“, „Multi Interface Shoe“ logotipas

 • „Blu-ray Disc™“ ir „Blu-ray™“ yra „Blu-ray Disc Association“ prekių ženklai.
 • „AVCHD Progressive“ ir „AVCHD Progressive“ logotipai yra „Panasonic Corporation“ ir „Sony Corporation“ prekių ženklai.
 • „Dolby“ ir dvigubos D raidės simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
 • HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition Multimedia Interface“ yra „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
 • „Microsoft“, „Windows“, „DirectX“ ir „Windows Vista“ yra „Microsoft Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
 • „Mac“ ir „Mac OS“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai.
 • „iOS“ yra „Cisco Systems Inc.“ registruotasis prekės ženklas arba prekės ženklas.
 • „iPhone“ ir „iPad“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.
 • SDXC logotipas yra SD-3C, LLC. prekės ženklas.
 • „Android“ ir „Google Play“ yra „Google Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
 • „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ logotipas ir „Wi-Fi PROTECTED SET-UP“ yra „Wi-Fi Alliance“ registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai.
 • N ženklas yra „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
 • DLNA ir DLNA CERTIFIED yra „Digital Living Network Alliance“ prekių ženklai.
 • ir „PlayStation“ yra „Sony Computer Entertainment Inc.“ registruotieji prekių ženklai.

 • Gaukite daugiau pramogų naudodamiesi savo „PlayStation 3“, atsisiuntę „PlayStation 3“ skirtą programą iš „PlayStation Store“ (kur prieinama).
 • Norint gauti „PlayStation 3“ skirtą programą, reikalinga „PlayStation Network“ paskyra ir atsisiunčiamų programos failų. Prieinama vietose, kur veikia „PlayStation Store“.
 • „Eye-Fi“ yra „Eye-Fi Inc.“ prekės ženklas.
 • Be to, šiame žinyne naudojami sistemų ir gaminių pavadinimai paprastai yra atitinkamų jų kūrėjų arba gamintojų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Tačiau ženklai ™ arba ® šiame žinyne nurodyti ne visais atvejais.