Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Nepavyksta naudoti ryšio vienu palietimu (NFC) funkcijos.

  • Išmaniojo telefono (N žyma) padėkite kuo arčiau gaminio (N žyma). Jei nereaguojama, pastumkite išmanųjį telefoną kelis milimetrus arba toliau nuo gaminio, palaukite daugiau nei 10 sek., tada vėl juos sulieskite.
  • [Airplane Mode] nustatytas kaip [On]. Pasirinkite [Airplane Mode] nustatymą [Off].
  • Patikrinkite, ar išmaniajame telefone aktyvinta NFC funkcija. Išsamios informacijos žr. išmaniojo telefono naudojimo instrukcijoje.
  • Šalia (N žyma) nedėkite jokių metalinių objektų, tik išmanųjį telefoną.
  • Vienu metu prie gaminio nelieskite dviejų ar daugiau išmaniųjų telefonų.
  • Jei išmaniajame telefone veikia kita NFC pagrįsta programa, sustabdykite ją.