Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Fotografavimas

Fotografuojamos nuotraukos.

 1. Nustatykite fotografavimo režimą (Intelligent Auto).

 2. Laikydami fotoaparatą reguliuokite monitoriaus kampą. Arba žiūrėkite per vaizdo ieškiklį laikydami fotoaparatą.
 3. Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką, kad sufokusuotumėte vaizdą.
  Kai vaizdas bus sufokusuotas, pasigirs pyptelėjimas ir įsižiebs indikatorius ( arba ).

 4. Iki galo nuspauskite užrakto mygtuką.

Fokusavimo indikatorius

dega:
vaizdas sufokusuotas.

mirksi:
sufokusuoti nepavyko.

dega:
vaizdas sufokusuotas. Sufokusuota padėtis pasikeis, kad atitiktų objekto judesius.

dega:
vaizdas fokusuojamas.

Patarimas

 • Jei gaminys negali sufokusuoti automatiškai, fokusavimo indikatorius mirksi ir pyptelėjimo nesigirdi. Fotografuokite iš naujo arba pakeiskite fokusavimo nustatymus.
 • Gali būti sunku sufokusuoti, kai:
  • Tamsu ir objektas yra toli.
  • Mažas kontrastas tarp objekto ir aplinkos.
  • Į objektą žiūrima pro stiklą.
  • Objektas greitai juda.
  • Atsispindi šviesa ar paviršiai yra blizgūs.
  • Yra mirksinti šviesa.
  • Objektas apšviestas iš nugaros.
  • Nuolat besikeičianti ta pati struktūra, pvz., namai.