Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Auto HDR

Padidina diapazoną (gradaciją), kad būtų galima įrašyti nuo šviesių iki tamsių detalių su tinkamu šviesumu (HDR: didelis dinaminis diapazonas). Įrašomas vienas vaizdas tinkama ekspozicija ir vienas persidengęs vaizdas.

  1. MENU (Camera Settings) → [DRO/Auto HDR] [Auto HDR].
  2. Pasirinkite norimą nustatymą paspausdami kairiąją / dešiniąją valdymo ratuko pusę.

Išsami meniu elementų informacija

„Auto HDR: Exposure Diff. Auto“ (numatytasis nustatymas):
Automatiškai koreguojamas ekspozicijos skirtumas.
Auto HDR: Exposure Diff. 1.0EVAuto HDR: Exposure Diff. 6.0EV:
Atsižvelgiant į objekto kontrastą, nustatomas ekspozicijos skirtumas. Pasirinkite optimalų lygį nuo 1,0 EV (silpnas) iki 6,0 EV (stiprus).
Pavyzdžiui, jei nustatote 2,0 EV ekspozicijos vertę, bus sukuriami trys vaizdai naudojant šiuos ekspozicijos lygius: −1,0 EV, optimalią ekspoziciją ir +1,0 EV.

Pastaba

  • [Auto HDR] funkcijos negalima naudoti su RAW tipo vaizdais.
  • Kai nustatytas fotografavimo režimas [Intelligent Auto], [Superior Auto], [Sweep Panorama] arba [Scene Selection], [Auto HDR] pasirinkti negalėsite.
  • Kai pasirinktas [Multi Frame NR], [Auto HDR] pasirinkti negalėsite.
  • Kitą kadrą galėsite fiksuoti tik kai nufotografavus bus baigtas fiksavimo procesas.
  • Jei skiriasi objekto apšvietimas arba yra netinkamos fotografavimo sąlygos, gali nepavykti pasiekti norimo efekto.
  • Jei naudojama blykstė, šios funkcijos poveikis yra nedidelis.
  • Kai scenos kontrastas yra žemas, gaminys virpa arba objektas išsilieja, gali nepavykti užfiksuoti kokybiškų HDR vaizdų. Jei gaminys aptinka problemą, įrašytame vaizde rodoma , kad apie šią situaciją žinotumėte. Jei reikia, fotografuokite dar kartą, atkreipdami dėmesį į kontrastą ar suliejimą.