Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Audio signals

Galite pasirinkti, ar naudojant gaminį bus skleidžiami garso signalai.

  1. MENU (Setup) → [Audio signals] → norimas nustatymas.

Išsami meniu elementų informacija

On (numatytasis nustatymas):
skleidžiamas garso signalas, kai pavyksta sufokusuoti arba suveikia laikmatis.

Off:
garso signalas neskleidžiamas.