Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Pwr Save Start Time

Galite nustatyti, po kiek laiko automatiškai perjungti į energijos taupymo režimą. Norėdami grįžti į vaizdo fiksavimo režimą, atlikite kokį nors veiksmą, pvz., iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką.

  1. MENU (sąranka) → [Pwr Save Start Time] → norimas nustatymas.

Išsami meniu elementų informacija

30 Min / 5 Min / 2 Min / 1 Min (numatytasis nustatymas) / 10 Sec

Pastaba

  • Jei nenaudojate gaminio ilgą laiką, išjunkite jį.
  • Energijos taupymo funkcija nesuaktyvinama, kai demonstruojamos skaidrės, įrašomi filmai ar fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio.