Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Dalių identifikavimas

Kai objektyvas nuimtas

 1. Užrakto mygtukas
 2. C1 (1 pasirinktinis) mygtukas
 3. Nuotolinis jutiklis
 4. Jungiklis ON / OFF (maitinimo)
 5. Laikmačio lemputė / AF lemputė
 6. Objektyvo atleidimo mygtukas
 7. Mikrofonas*
 8. Objektyvas
 9. Montavimo jungtis
 10. Vaizdo daviklis**
 11. Objektyvo kontaktai**

*Filmuodami neuždenkite šios dalies.

**Šios dalies negalima liesti.

 1. „Multi Interface Shoe“ jungtis*
 2. Vaizdo daviklio padėties žymė
 3. Dirželio, skirto kabinti ant peties, kabliukas
 4. „Wi-Fi“ jutiklis (įmontuotas)
 5. Blykstė
  • Norėdami naudoti blykstę paspauskite (blykstės iškilimo) mygtuką. Blykstė automatiškai neiškyla.
  • Kai blykstės nenaudojate, įspauskite ją atgal į fotoaparato korpusą.
 6. Režimo pasirinkimo rankenėlė
 7. Valdymo rankenėlė
 8. Krovimo lemputė
 9. Kelių kontaktų / USB mikrojungtis*
  • Galima prijungti įrenginį su USB mikrojungtimi.
 10. HDMI mikrolizdas

*Jei reikia daugiau informacijos apie priedus, kuriuos galima prijungti prie jungties „Multi interface shoe“ ir kelių jungčių / USB mikrojungties, apsilankykite „Sony“ svetainėje arba kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį „Sony“ techninės priežiūros centrą.
Taip pat galite naudoti priedus, suderinamus su priedų jungtimi. Negalime garantuoti, kad kitų gamintojų priedai tinkamai veiks.

 1. Akies jutiklis
 2. Vaizdo ieškiklis
 3. Okuliaro antdėklas
  • Gamykloje prie fotoaparato nepritvirtintas. Rekomenduojama pritvirtinti okuliaro antdėklą, kai ketinate naudoti vaizdo ieškiklį.
   Okuliaro antdėklo uždėjimas / nuėmimas

   Sulygiuokite okuliaro antdėklo apatinę dalį su vaizdo ieškikliu, tada uždėkite jį paspauskite okuliaro antdėklo viršų.
   Norėdami nuimti okuliaro antdėklą, suimkite jį kairėje ir dešinėje pusėje ir pakelkite.

  • Okuliaro antdėklą būtina nuimti, kai į „Multi Interface Shoe“ jungtį jungiate kokį nors priedą (parduodamas atskirai).
 4. LCD ekranas
  • Galite pakreipti ekraną patogiausiu kampu ir fotografuoti iš bet kokios padėties.

  • Atsižvelgiant į naudojamo trikojo tipą pakeisti ekrano kampo gali nepavykti. Tokiu atveju atlaisvinkite trikojo varžtą ir pakeiskite ekrano kampą.
 5. Dioptrijų reguliavimo rankenėlė
  • Sukite dioptrijų reguliavimo rankenėlę, kol vaizdo ieškiklyje matysite aiškų vaizdą.
   Jei sunku pasukti dioptrijų reguliavimo rankenėlę, nuimkite okuliaro antdėklą ir tada sukite rankenėlę.

 6. (blykstės iškilimo) mygtukas
 7. MENU mygtukas
 8. Jei norite fotografuoti, paspauskite AEL mygtuką
  Jei norite peržiūrėti vaizdus, paspauskite Priartinimas atkuriant vaizdus
 9. MOVIE (filmo) mygtukas
 10. Jei norite fotografuoti, paspauskite Fn (funkcijos) mygtuką
  Jei norite peržiūrėti, paspauskite (siųsti į išmanųjį telefoną) mygtuką
  • [Send to Smartphone] ekranas bus parodytas paspaudus (siųsti į išmanųjį telefoną) mygtuką.
 11. Valdymo ratukas
 12. C2 (2 pasirinktinis) mygtukas / (naikinimo) mygtukas
 13. (atkūrimo) mygtukas

 1. (ženklas N)
  • Jei fotoaparatą jungiate prie išmaniojo telefono, kuriame veikia artimojo lauko ryšio (NFC) funkcija, palieskite žymą.
  • NFC (artimojo lauko ryšys) yra tarptautinis artimojo nuotolio belaidžio ryšio technologijos standartas.
 2. Jungiamosios plokštės dangtelis
  • Naudokite su kintamosios srovės adapteriu AC-PW20 (parduodamas atskirai). Įdėkite jungiamąją plokštę į maitinimo elementų angą ir prakiškite laidą pro jungiamosios plokštės dangtelį, kaip parodyta toliau.

  • Įsitikinkite, kad uždarius dangtelį laidas nėra suspaustas.
 3. Trikojo lizdo anga
  • Trikojo varžtas neturi būti ilgesnis nei 5,5 mm (7/32 col.). Kitaip fotoaparatas nebus gerai pritvirtintas ir galite jį apgadinti.
 4. Garsiakalbis
 5. Prieigos lemputė
 6. Maitinimo elementų / atminties kortelės dangtelis
 7. Atminties kortelės lizdas
 8. Maitinimo elemento lizdas
 9. Maitinimo elemento išstūmimo svirtelė