Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Apie [In-Camera Guide]

[In-Camera Guide] rodomi MENU elementų, Fn (funkcijos) mygtukų ir nustatymų aprašai, o jei funkcijos negalima nustatyti, rodoma priežastis.

  1. Paspauskite MENU arba Fn mygtuką.
  2. Pasirinkite norimą MENU elementą paspausdami viršutinę / apatinę / kairiąją / dešiniąją valdymo ratuko dalį.
  3. Paspauskite C2 (2 pasirinktinis) mygtuką.

    Rodomas atliekant 2 veiksmą pasirinkto MENU elemento naudojimo vadovas.

    • Jei pasirinkę pilkai rodomą elementą paspausite valdymo ratuko centre esantį , bus parodyta priežastis, kodėl elementas negali būti nustatytas.