Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Superior Auto

Gaminys automatiškai atpažįsta ir įvertina fotografavimo sąlygas ir automatiškai nustato tinkamus nustatymus.

Jei naudojama daugiau fotografavimo nustatymų, nei galima rinktis fotografuojant išmaniuoju automatiniu režimu, ir įrašomi aukštesnės kokybės vaizdai, gaminiu galima nufotografuoti keletą vaizdų bei sukurti sudėtinį vaizdą ir pan.
 1. Režimo rankenėlę nustatykite ties (Superior Auto).
 2. Nukreipkite fotoaparatą į objektą.
  Kai fotoaparatas atpažįsta sceną, ekrane rodoma scenos atpažinimo piktograma. Jei reikia, rodomi ir atpažintai scenai tinkami fotografavimo funkcija ir užrakto atleidimų skaičius.

 3. Sureguliuokite fokusavimą ir fotografuokite.
  Jei fotoaparatas fotografuoja kelis vaizdus, automatiškai pasirenkamas ir išsaugomas atitinkamas vaizdas. Norėdami išsaugoti visus vaizdus, nustatykite [S. Auto Img. Extract.].

Pastaba

 • Gaminį naudojant sudėtiniams vaizdams kurti, įrašymo procesas trunka ilgiau nei įprastai.
 • Jei naudojate kitas nei optinio priartinimo funkcijas, gaminys scenos neatpažins.
 • Esant kai kurioms fotografavimo sąlygoms gaminys gali netiksliai atpažinti scenas.
 • Kai [Quality] nustatyta kaip [RAW] arba [RAW & JPEG], gaminys negali kurti sudėtinių vaizdų.