Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Focus Mode

Pasirenkamas objekto judėjimą atitinkantis fokusavimo būdas.

  1. MENU (Camera Settings) → [Focus Mode] → norimas nustatymas.

Išsami meniu elementų informacija

(vieno kadro AF):
Sureguliavus fokusavimą jis užfiksuojamas. [Single-shot AF] naudokite, kai objektas nejuda.

(automatinis AF) (numatytasis nustatymas):
[Single-shot AF] ir [Continuous AF] perjungiami pagal objekto judėjimą. Kai užrakto mygtukas nuspaudžiamas iki pusės, gaminys užfiksuoja židinį, kai nustato, kad objektas nejuda, arba toliau fokusuoja, kai objektas juda.
Nepertraukiamo fotografavimo atveju gaminys automatiškai fotografuoja naudodamas nepertraukiamą AF nuo antro kadro.

(„Continuous AF“)
Fokusuojama, kol užrakto mygtukas laikomas nuspaustas iki pusės. Šį režimą naudokite, kai objektas juda.

(DMF)
Leidžiama naudoti neautomatinį ir automatinį fokusavimą kartu.

(„Manual Focus“)
Fokusavimas reguliuojamas rankomis.

Pastaba

  • Jei objektas per arti, objektyvo vaizde gali būti matyti dulkės arba pirštų atspaudai. Nuvalykite objektyvą minkšta šluoste ar pan.
  • Pakeitus fokusavimo metodą fokusavimo atstumas nustatomas iš naujo.
  • Kai [Focus Mode] nustatyta kaip [Continuous AF], sufokusavus pypsėjimo nesigirdi.
  • [Automatic AF] galima naudoti tik tada, kai naudojate objektyvą, kuris palaiko židinio plokštumos fazės aptikimo AF.
  • Kai [Focus Area] nustatyta kaip [Wide] arba [Zone], židinio diapazono ieškiklio rėmelis pasikeičia sufokusavus naudojant [Automatic AF] režimą.