Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

AF sekimo trukmė (filmas)

Filmavimo režimu galite nustatyti AF sekimo trukmę.

  1. MENU (Camera Settings) → [AF Track Duration] → norimas nustatymas.

Išsami meniu elementų informacija

High:
Nustatoma ilga AF sekimo trukmė. Šis režimas naudingas įrašant filmus, kai objektas juda greitai.
Normal (numatytasis nustatymas):
Nustatoma normali AF sekimo trukmė. Šis režimas naudingas, kai norite išlaikyti sufokusavę tam tikrą objektą, kai priešais jį yra kliūčių arba jis minioje.