Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

ISO

Jautrumas šviesai išreiškiamas ISO skaičiumi (rekomenduojamas ekspozicijos indeksas). Kuo didesnis skaičius, tuo didesnis jautrumas.

 1. MENU (fotoaparato nustatymai)[ISO] → norimas nustatymas.

Išsami meniu elementų informacija

Multi Frame NR
Siekiant sukurti vaizdą, kuriame yra mažiau triukšmo, sujungiami nepertraukiamai užfiksuoti kadrai.
ISO AUTO (numatytasis nustatymas):
ISO jautrumas nustatomas automatiškai.

100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800 / 16000 / 20000 / 25600:
Galite sumažinti vaizdų suliejimą tamsiose vietose arba objektams judant padidindami ISO jautrumą (pasirinkdami didesnį skaičių).

Pastaba

 • [ISO AUTO] pasirenkamas naudojant toliau nurodytas funkcijas.
  • [Intelligent Auto]
  • [Superior Auto]
  • [Scene Selection]
  • [Sweep Panorama]
 • Kuo didesnė ISO reikšmė, tuo daugiau triukšmo bus matoma vaizduose.
 • Įrašant filmus galima naudoti ISO reikšmes nuo ISO 100 iki ISO 12800. Jei nustatoma didesnė ISO reikšmė nei ISO 12800, nustatymas automatiškai perjungiamas į ISO 12800. Baigus filmuoti grąžinamas pradinis ISO reikšmės nustatymas.
 • Naudojant [Multi Frame NR], šiek tiek užtrunka, kol produktas apdoroja persidengiančius vaizdus.

Patarimas

 • Galite keisti automatiškai nustatytą ISO jautrumo diapazoną, kurį valdo [ISO AUTO] nustatymas. Pasirinkite [ISO AUTO], paspauskite dešinę valdymo ratuko pusę ir nustatykite norimas [ISO AUTO Maximum] bei [ISO AUTO Minimum] reikšmes. Nustatymai [ISO AUTO Maximum] ir [ISO AUTO Minimum] taip pat taikomi, kai fotografuojama [ISO AUTO] režimu naudojant funkciją [Multi Frame NR].