Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Manual Exposure

Pasirinkdami užrakto greitį ir diafragmą galite fotografuoti nustatę norimą ekspoziciją. Įrašant filmus galima keisti užrakto greitį ir diafragmos reikšmę.

 1. Nustatykite režimo rankenėlę ties M (Manual Exposure).
 2. Pasukdami valdymo ratuką pasirinkite norimą užrakto greitį.
  Pasukdami valdymo rankenėlę pasirinkite norimą diafragmos reikšmę.
  Kai nustatytas ne [ISO AUTO], o kitas [ISO] parametras, naudokite MM („Metered Manual“), kad patikrintumėte ekspozicijos reikšmę.
  Link +: vaizdas šviesėja.
  Link − : vaizdas tamsėja.
  0: Atitinkama gaminio įvertinta ekspozicija
 3. Sureguliuokite fokusavimą ir fotografuokite objektą.

Pastaba

 • Kai [ISO] nustatytas kaip [ISO AUTO], ISO reikšmė automatiškai pakeičiama, kad būtų pasiekta tinkama ekspozicija naudojant jūsų nustatytą diafragmos reikšmę ir užrakto greitį. Jei nustatyta diafragmos reikšmė ir užrakto greitis neatitiks reikiamos ekspozicijos, mirksės ISO reikšmės indikatorius.
 • „Metered Manual“ indikatorius nerodomas, jei [ISO] nustatyta kaip [ISO AUTO].
 • Aplinkos apšvietimo lygiui viršijus „Metered Manual“ matavimo diapazoną mirksi „Metered Manual“ indikatorius.
 • („SteadyShot“ įspėjimo) indikatorius rankinės ekspozicijos režimu nerodomas.
 • Ekrane matomo vaizdo šviesumas gali skirtis nuo tikrojo fotografuojamo vaizdo šviesumo.