Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Focus Area

Pasirenkama fokusavimo sritis. Naudokite šią funkciją, kai automatinio fokusavimo režimu pasiekti tinkamą fokusavimą sudėtinga.

  1. MENU (Camera Settings) → [Focus Area] → norimas nustatymas.

Išsami meniu elementų informacija

Wide:
Objektas automatiškai fokusuojamas visuose vaizdo diapazonuose.
Iki pusės nuspaudus užrakto mygtuką fotografavimo režimu, fokusavimo sritis apibrėžiama žaliu rėmeliu.
Zone:
Pasirenkama zona monitoriuje, kurioje fokusuoti. Zoną sudaro devynios fokusavimo sritys ir gaminys fokusavimo sritį pasirenka automatiškai.
Center:
Objektas automatiškai fokusuojamas vaizdo centre. Naudojant kartu su AF fiksavimo funkcija, galima sudaryti norimą vaizdą.
Flexible Spot:
Leidžia perkelti AF diapazono rėmelį į pasirinktą ekrano vietą ir sufokusuoti ypač mažą objektą siauroje vietoje.

Pastaba

  • Kai [Focus Mode] nustatyta kaip [Continuous AF], o [Focus Area] nustatyta kaip [Wide] arba [Zone], židinio diapazono ieškiklio rėmelis sufokusavus pasikeičia.
  • Kai [AF Illuminator] nustatyta kaip [Auto], o [Focus Area] nustatyta kaip [Wide] arba [Zone], automatinio fokusavimo diapazono ieškiklio rėmelis gali būti rodomas taškine linija.