Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

„High ISO NR“ (nuotrauka)

Kai fotografuojama nustačius didelį ISO jautrumą, gaminys slopina triukšmą, kuris labiau pastebimas esant dideliam jautrumui. Slopinant triukšmą gali būti rodomas pranešimas. Kai jis rodomas, fotografuoti negalite.

  1. MENU (fotoaparato nustatymai) [High ISO NR] → norimas nustatymas.

Išsami meniu elementų informacija

Normal (numatytasis nustatymas):
Suaktyvinama didelio ISO triukšmo įprasto slopinimo funkcija.
Low:
Suaktyvinama didelio ISO triukšmo nuosaikaus slopinimo funkcija. Pasirinkite šį nustatymą, jei jums svarbu fotografuojant negaišti laiko.
Off:
Didelio ISO triukšmo slopinimo funkcija nesuaktyvinama.