Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Atminties kortelė

Atminties kortelė

Žinyne naudojami kortelių tipus apibūdinantys terminai

„Memory Stick PRO Duo“ laikmena
(„Memory Stick XC-HG Duo“ laikmena / „Memory Stick PRO Duo“ laikmena / „Memory Stick PRO-HG Duo“ laikmena)

SD kortelė
(SD atminties kortelė / SDHC atminties kortelė / SDXC atminties kortelė)

 • Išbandyta ir patvirtinta, kad šiame gaminyje galima naudoti iki 64 GB dydžio „Memory Stick PRO Duo“ laikmenas ir SD korteles.
 • Filmuojant rekomenduojama naudoti toliau nurodytas atminties korteles:
  • („Mark2“) („Memory Stick PRO Duo“ laikmena („Mark2“)
  • („Memory Stick XC-HG Duo“ laikmena („Mark2“)
  • („Memory Stick PRO-HG Duo“ laikmena)
  • 4 klasės arba spartesnės SD kortelės
 • SD kortelės palaiko ir UHS-I standartą.

Pastaba

 • Jei atminties kortelę pirmą kartą naudosite šiame gaminyje, prieš fotografuojant arba filmuojant rekomenduojama ją formatuoti naudojant gaminį, kad ji veiktų stabiliai.
  Atminkite, kad formatuojant visi atminties kortelėje esantys duomenys ištrinami visam laikui ir jų nebus galima atkurti. Išsaugokite svarbius duomenis kompiuteryje ir pan.
 • Jei ilgai ir dažnai fotografuosite ir naikinsite nuotraukas, gali būti fragmentuoti atminties kortelėje esančio failo duomenys ir filmavimas gali būti pertrauktas. Tokiu atveju išsaugokite duomenis kompiuteryje arba kitoje saugojimo vietoje, tada vykdykite funkciją [Format].
 • Naudojant kompiuterį suformatuota atminties kortelė gaminyje gali neveikti.
 • Duomenų nuskaitymo / įrašymo greitis skiriasi, atsižvelgiant į atminties kortelę ir naudojamą įrangą.
 • Rekomenduojame sukurti svarbių duomenų atsargines kopijas, pvz., kompiuterio standžiajame diske.
 • Neklijuokite ant atminties kortelės ar atminties kortelės adapterio jokių etikečių.
 • Nelieskite atminties kortelės kontaktų srities rankomis ir metaliniais objektais.
 • Netrankykite, nelenkite ir nemėtykite atminties kortelės.
 • Nebandykite išardyti ar modifikuoti atminties kortelės.
 • Saugokite atminties kortelę nuo vandens.
 • Laikykite atminties kortelę vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali ją netyčia praryti.
 • Ilgai naudojant atminties kortelę ji gali įkaisti. Būkite atsargūs.
 • Nebandykite įdėti atminties kortelės, netelpančios į atminties kortelės lizdą. Kitaip galite sugadinti įrenginį.
 • Nelaikykite atminties kortelės toliau nurodytose vietose:
  • vietose, kuriose labai aukšta temperatūra, pvz., tiesioginėje saulės šviesoje pastatytame automobilyje;
  • tiesioginėje saulės šviesoje;
  • drėgnose vietose arba vietose, kuriose yra koroziją keliančių medžiagų.
 • Į „Memory Stick XC-HG Duo“ laikmeną ir SDXC atminties kortelę įrašytų vaizdų negalima importuoti arba atkurti kompiuteriuose ar AV įrenginiuose, kurie nesuderinami su „exFAT“, kai prijungta naudojant USB mikrokabelį. Prieš jungdami įrenginį prie gaminio įsitikinkite, kad jis suderinamas su „exFAT“. Gaminį prijungus prie nesuderinamo įrenginio gali būti pateiktas raginimas suformatuoti kortelę. Tokiu atveju niekada nebandykite formatuokite kortelės, nes bus ištrinti visi kortelėje saugomi duomenys. („exFAT“ yra „Memory Stick XC-HG Duo“ laikmenose ir SDXC atminties kortelėse naudojama failų sistema.)

Laikmena „Memory Stick“

Toliau pateikiami „Memory Stick“ laikmenų, kurias galima naudoti šiame gaminyje, tipai. Tačiau negarantuojama, kad „Memory Stick“ laikmenų funkcijos veiks tinkamai.

 • „Memory Stick PRO Duo“ laikmena: *1*2*3
 • „Memory Stick PRO-HG Duo“ laikmena: *1*2
 • „Memory Stick XC-HG Duo“ laikmena: *1*2

*1Šioje „Memory Stick“ laikmenoje yra „MagicGate“ funkcija. „MagicGate“ yra autorių teisių apsaugos technologija, naudojanti šifravimo technologiją. Naudojant šį gaminį negalima įrašyti / atkurti duomenų, kurie apsaugoti naudojant „MagicGate“ funkciją.

*2Palaikomas didelės spartos duomenų perdavimas naudojant lygiagrečiąją sąsają.

*3Filmuojant galima naudoti tik laikmenas, pažymėtas ženklu „Mark2“.

Pastabos dėl „Memory Stick Micro“ laikmenos naudojimo (parduodama atskirai)

 • Šis gaminys suderinamas su laikmena „Memory Stick Micro“ (M2). M2 yra laikmenos „Memory Stick Micro“ santrumpa.
 • Jei šiame gaminyje norite naudoti „Memory Stick Micro“ laikmeną, įdėkite „Memory Stick Micro“ laikmeną į M2 adapterį, į kurį telpa „Duo“ dydžio laikmena. Jei „Memory Stick Micro“ laikmeną įdėsite į gaminį nenaudodami M2 adapterio, į kurį telpa „Duo“ dydžio laikmena, paskui gali nepavykti jos ištraukti iš gaminio.
 • Laikykite laikmeną „Memory Stick Micro“ vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali ją netyčia praryti.