Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Korišćenje ekrana „Quick Navi“

Kada koristite tražilo, podešavanja možete direktno da promenite na ekranu „Quick Navi“.

  1. Pritiskajte dugme DISP (Podešavanje prikaza) na kontrolnom točkiću dok ekran ne podesite na [For viewfinder].
  2. Pritisnite dugme Fn (Funkcija) da biste prikazali ekran „Quick Navi“.

  3. Izaberite željenu funkciju pritiskanjem gornje/donje/leve/desne strane kontrolnog točkića.
  4. Okrećite kontrolni točkić da biste izabrali željena postavka.
    • Neke vrednosti podešavanja mogu da se precizno prilagode okretanjem pomoćnog kontrolnog točkića.

Unos podešavanja na namenskom ekranu

  • Izaberite željenu funkciju u koraku 3, a zatim pritisnite na sredini kontrolnog točkića. Prikazaće se namenski ekran za podešavanje funkcije. Unesite podešavanja koristeći prikazane komande (A).