Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Menjanje prikaza na ekranu (snimanje)

Možete da promenite sadržaj koji se prikazuje na ekranu.

 1. Pritisnite dugme DISP (Podešavanje prikaza).
  Svaki put kada pritisnete dugme DISP, prikaz sa informacijama o snimanju se menja na sledeći način:
  Graphic DisplayDisplay All Info.No Disp. Info.HistogramFor viewfinder* → Graphic Display

  Graphic Display

  Display All Info.

  No Disp. Info.

  Histogram

  For viewfinder*

  * [For viewfinder] se ne prikazuje kada koristite tražilo.

Neki režimi prikaza nisu dostupni u podrazumevanim podešavanjima.
Da biste promenili režime prikaza, pritisnite MENU → (Custom Settings) → [DISP Button] i promenite podešavanje.

Napomena

 • Histogram se ne prikazuje tokom panoramskog snimanja.
 • U režimu za filmove, nije moguće prikazati [For viewfinder].

Savet

 • Možete da izaberete različite postavke i za tražilo i za ekran. Gledajte kroz tražilo da biste podesili prikaz u tražilu.