Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Intelligent Auto

Fotoaparat analizira objekat i omogućava vam da snimate sa odgovarajućim podešavanjima.

  1. Postavite točkić za izbor režima na (Intelligent Auto).
  2. Uperite fotoaparat ka objektu.
    Kada fotoaparat prepozna scenu, na ekranu će se prikazati ikona za prepoznatu scenu.

  3. Prilagodite fokus i snimite sliku.

Napomena

  • Fotoaparat neće prepoznati scenu ako prilikom snimanja koristite funkciju zuma koja nije optički zum.
  • Fotoaparat možda neće pravilno prepoznati scene u određenim uslovima snimanja.