Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Memory recall

Omogućava snimanje slike nakon pozivanja često korišćenih režima ili podešavanja fotoaparata koja ste unapred registrovali.

  1. Postavite točkić za izbor režima na MR (Memory recall).
  2. Pritisnite levu/desnu stranu kontrolnog točkića ili okrenite kontrolni točkić da izaberete željeni broj, a zatim pritisnite .
    • Registrovane režime ili podešavanja možete takođe da pozovete birajući MENU → (Camera Settings) → [Memory recall].

Napomena

  • Unapred registrujte podešavanja za snimanje pomoću opcije [Memory].
  • Ako [Memory recall] podesite nakon prvobitnog unosa podešavanja za snimanje, registrovana podešavanja imaju prioritet i prvobitna podešavanja mogu da postanu nevažeća. Proverite indikatore na ekranu pre snimanja.