Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Memory

Možete da registrujete do 3 često korišćena režima ili podešavanja fotoaparata. Ova podešavanja možete da pozovete pomoću točkića za izbor režima.

  1. Postavite fotoaparat na podešavanje koje želite da registrujete.
  2. MENU (Postavke fotoaparata) → [Memory] → željeni broj.

Stavke koje je moguće registrovati

  • Režim snimanja
  • Otvor blende (F broj)
  • Brzina zatvarača
  • Camera Settings

Pozivanje registrovanih podešavanja

Podesite točkić za izbor režima na MR, a zatim pritisnite levu/desnu stranu kontrolnog točkića ili okrenite kontrolni točkić da izaberete željeni broj memorije.

Menjanje registrovanih postavki

Promenite postavku na željenu i ponovo registrujte postavku na istom broju režima.

Napomena

  • Program Shift nije moguće registrovati.