Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Panorama: Direction

Biranje smera pomeranja fotoaparata prilikom snimanja panoramskih slika.

  1. MENU (Camera Settings) → [Panorama: Direction] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Right (podrazumevana postavka):
Pomerajte fotoaparat od leve ka desnoj strani.

Left:
Pomerajte fotoaparat od desne ka levoj strani.

Up:
Pomerajte fotoaparat od donje strane ka vrhu.

Down:
Pomerajte fotoaparat od vrha ka donjoj strani.