Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Sweep Panorama

Omogućava pravljenje jedne panoramske slike od više slika koje su snimljene pomeranjem fotoaparata.

 1. Postavite točkić za izbor režima na (Sweep Panorama).
 2. Uperite fotoaparat ka objektu za koji želite da podesite fokus i svetlinu.
 3. Uperite fotoaparat ka jednom kraju željene panoramske kompozicije i pritisnite okidač do pola.


  (A) Ovaj deo neće biti snimljen.

 4. Pritisnite okidač do kraja.
 5. Pomerajte fotoaparat u smeru strelice na ekranu dok ne dođete do kraja trake za navođenje.


  (B) Traka za navođenje

Napomena

 • Ako ne uspete da snimite celu panoramsku sliku u okviru predviđenog vremena, na spojenoj slici će se prikazati siva oblast. U tom slučaju, pomerajte fotoaparat brže da biste snimili celu panoramsku sliku.
 • Kada izaberete [Wide] za [Panorama: Size], možda nećete moći da snimite celu panoramsku sliku u predviđenom vremenu. U tom slučaju, promenite [Panorama: Size] na [Standard] i ponovo snimite panoramsku sliku.
 • Budući da slika nastaje spajanjem nekoliko slika, spojevi će možda biti vidljivi u nekim slučajevima.
 • Slike mogu da budu zamućene ako snimate na tamnom mestu.
 • Kada izvor svetla poput fluorescentne lampe treperi, svetlina i boja na spojenoj slici možda neće biti ujednačene.
 • Ako se tokom snimanja panoramske slike svetlina i fokus dela koji je fokusiran/za koji je određena ekspozicija značajno razlikuju od ostatka panoramske slike, snimanje možda neće biti uspešno. U tom slučaju, izmerite ekspoziciju/odredite fokus na nekom drugom delu i ponovo snimite sliku.
 • Sledeće situacije nisu pogodne za snimanje pomoću funkcije Sweep Panorama:
  • Objekti u pokretu.
  • Objekti koji su previše blizu fotoaparata.
  • Velike površine sličnih boja kao što su nebo, plaža ili livada.
  • Objekti koji se stalno menjaju poput talasa ili vodopada.
  • Objekti čija svetlina se znatno razlikuje od okruženja kao što su sunce ili sijalica.
 • Snimanje pomoću funkcije Sweep Panorama može da bude prekinuto u sledećim situacijama:
  • Kada fotoaparat pomerate prebrzo ili presporo.
  • Kada je objekat veoma zamućen.

Savet

 • Možete da okrećete pomoćni kontrolni točkić na ekranu za snimanje da biste izabrali smer snimanja.