Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

AF w/ shutter (fotografije)

Izaberite da li želite da fotoaparat automatski fokusira kada okidač pritisnete do pola. Izaberite [Off] kada fokus i ekspoziciju želite da prilagodite zasebno.

  1. MENU(Custom Settings) → [AF w/ shutter] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

On (podrazumevana postavka):
Automatski fokus funkcioniše kada pritisnete okidač do pola.
Off:
Automatski fokus ne funkcioniše kada pritisnete okidač do pola.

Savet

  • Kada je funkcija [AF w/ shutter] podešena na [Off], još uvek možete da koristite funkciju [AF On].