Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Automatski fokus uključen

Možete da fokusirate pomoću bilo kog tastera umesto pritiskanja okidača do pola. Biće primenjena podešavanja za [Focus Mode].

  1. Izaberite željeni taster i dodelite mu funkciju [AF On] na sledeći način: MENU (Custom Settings) → [Custom Key Settings].
  2. Pritisnite taster kojem ste dodelili funkciju [AF On] kada snimate koristeći automatsko fokusiranje.