Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Custom Key Settings

Kada različitim tasterima dodelite funkcije, brže ćete raditi jer ćete funkcije moći da pozivate pritiskom na odgovarajući taster kada se prikazuje ekran sa informacijama o snimanju.

  1. MENU (Custom Settings) → [Custom Key Settings] → podesite funkciju za željeni taster.

Napomena

  • Neke funkcije nije moguće dodeliti određenim tasterima.