Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Exp.comp.set

Izaberite da li želite da vrednost kompenzacije ekspozicije bude primenjena i na svetlo blica i na okolno osvetljenje ili samo na okolno osvetljenje.

  1. MENU (Custom Settings)[Exp.comp.set] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Ambient&flash (podrazumevana postavka):
Vrednost kompenzacije ekspozicije će biti primenjena i na svetlo blica i na okolno osvetljenje.
Ambient only:
Vrednost kompenzacije ekspozicije će biti primenjena samo na okolno osvetljenje.