Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Flash Comp.

Prilagođavanje količine svetla blica u rasponu od –3.0 EV do +3.0 EV.
Kompenzacija blica menja samo količinu svetla blica. Kompenzacija ekspozicije menja količinu svetla blica, kao i brzinu zatvarača i vrednost otvora blende.

  1. MENU (Camera Settings) [Flash Comp.] → željena postavka.
    Izborom većih vrednosti (+ strana) blic je snažniji, dok je izborom manjih vrednosti (– strana) blic slabiji.

Napomena

  • Ako je objekat izvan maksimalnog dometa blica, efekat snažnijeg blica možda neće biti vidljiv zbog ograničene količine dostupnog svetla blica. Ako je objekat preblizu, efekat slabijeg blica možda neće biti vidljiv.