Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Reprodukcija slika

Reprodukcija snimljenih slika.

  1. Pritisnite dugme (Reprodukcija) da biste se prebacili u režim za reprodukciju.
  2. Izaberite sliku pomoću kontrolnog točkića.

Savet

  • Fotoaparat kreira datoteku baze podataka slika na memorijskoj kartici u koju snima slike koje možete da reprodukujete. Sliku koja nije registrovana u datoteci baze podataka možda nećete moći pravilno da reprodukujete. Da biste mogli da reprodukujete slike koje su snimljene pomoću drugih uređaja, registrujte te slike u datoteku baze podataka slika na sledeći način: MENU [Setup][Recover Image DB].